Tin tức

Quỹ trưởng thành - Nhận ngàn kim cương

14/09/2018

Quỹ Trưởng Thành

VIP 3 trở lên mua được

Chỉ cần 998 KC mua Kế Hoạch Trưởng Thành, sau khi đạt cấp tổng nhận được 5888 KC

Đạt Lv20 : nhận 300 KC
Đạt Lv25 : nhận 400 KC
Đạt Lv30 : nhận 500 KC
Đạt Lv35 : nhận 600 KC
Đạt Lv40 : nhận 700 KC
Đạt Lv45 : nhận 900 KC
Đạt Lv50 : nhận 1100 KC
Đạt Lv55 : nhận 1388 KC

 

Tags:

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ