Sự kiện

Đăng nhập liên tục - Nhận Tàu Chiến Cam

24/11/2016

Đăng nhập liên tục - Nhận Tàu Chiến Cam

 

1. Thời gian kéo dài 30 ngày

2. Nội dung:

Trong thời gian sự kiện, duy trì đăng nhập hàng ngày, có thể nhận thưởng tương ứng

* Cách thức gửi: Sau khi đạt đủ điều kiện sẽ trực tiếp nhận trong game.

3. Phần thưởng:

Ngày 1 : 50 KC
Ngày 2 : 400 KC , Lệnh do thám (Thấp)*2
Ngày 3 : Tuốc bin hơi Anh, Lệnh do thám ( Thấp )*2
Ngày 4 : Đạn Bọc thép Anh, Lệnh do thám ( Thấp )*2
Ngày 5 : Lá chắn hợp kim Đức, 200 KC, Lệnh do thám ( Thấp )*2
Ngày 6 : Radar đại bác Anh, Lệnh do thám ( Thấp )*2
Ngày 7 : Lớp Bismarck, Động cơ Diesel Mỹ, Lệnh do thám ( Thấp )*2

 

 

Tags:

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ