Sự kiện

Quà chinh chiến - Nhận ngàn kim cương

24/11/2016

CHINH CHIẾN THEO GIỜ

Thời gian:  Kết thúc sau 7 ngày từ khi mở server

Nội dung : Trong thời gian quy định, vượt ải yêu cầu nhận thưởng

Vượt ải hiệu Vittorio chương 3 : Kim Cương*50, Rương trung cấp*3, Vàng*20 vạn
Vượt ải hiệu Rodney chương 3 : Kim Cương*80, Chìa trung cấp*3, Vàng*20 vạn
Vượt ải hiệu Strasbourg chương 4 : Kim Cương*100, Rương siêu cấp*6, Vàng*40 vạn
Vượt ải hiệu Hood chương 4 : Kim Cương*200, Rương cao cấp*10, Vàng*40 vạn
Vượt ải hiệu Ark Royal chương 4 : Kim Cương*400, Chìa cao cấp*10, Vàng*60 vạn
Vượt ải hiệu King George V chương 4 : Kim Cương*800, Chìa siêu cấp*10, Vàng*60 vạn
Vượt ải hiệu Bismarck chương 5 : Kim Cương*2000, Rương siêu cấp*20, Chìa siêu cấp*20

 

Tags:

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ