Các bước tham gia

Trận Hình

Quay lại

Đô Đốc có thể mở giao diện trận hình thông qua biểu tượng  “trận“ ở bên dưới giao diện trò chơi.


Biểu tượng trận

Thêm chiến hạm vào trận hình


Click để thêm chiến hạm

 


Thêm chiến hạm thành công

 


Giao diện trận hình

Khi tham chiến hệ thống sẽ tự động sử dụng trận hình được chọn.

Trong trận hình, chỉ có 1 kỳ hạm, sau khi chiến hạm trở thành kỳ hạm, mới phát huy kỹ năng kỳ hạm. Có thể cài bất kể chiến hạm nào trong trận hình làm kỳ hạm, nhưng thông thường sẽ cài kỹ năng kỳ hạm lên kỳ hạm tốt nhất.


Cài Kỳ Hạm

Mở Huân Chương có thể tăng toàn bộ thuộc tính cho tàu


Chọn Huân Chương


Thêm Huân Chương tăng thuộc tính

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ