Các bước tham gia

Thăng Cấp

Quay lại

Cấp nhân vật

Trong Vua Chiến Hạm, Đô Đốc sau khi tham gia các phụ bản, tính năng và hoạt động sẽ nhận được 1 lượng kinh nghiệm, mỗi khi đạt đủ số lượng điểm kinh nghiệm nhất định có thể thăng cấp.


Mỗi lần thăng cấp, nhân vật sẽ được tăng 1 cấp độ nhân vật.


Cấp độ nhân vật càng cao, thì nhân vật càng có thể tham gia được nhiều phụ bản và tính năng đặc sắc.


Đô Đốc có thể theo dõi lượng điểm kinh nghiệm hiện có của mình và lượng điểm kinh nghiệm cần thiết để thăng cấp nhân vật khi ấn vào giao diện nhân vật.

 

Chúc các Đô Đốc chiến thắng vang dội !

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ