Các bước tham gia

Nâng Cấp Chiến Hạm

Quay lại

 

Sau khi mở giao diện Trận chọn chiến hạm cần nâng cấp

 


Giao diện Nâng Cấp

 

Nâng cấp chiến hạm cần tiêu Vàng, cấp của chiến hạm không được cao hơn cấp của Đô Đốc

 


Nâng cấp thành công

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ