Các bước tham gia

Đăng Nhập Và Đăng Xuất

Quay lại

 

1. Hướng dẫn Đăng Nhập

Sau khi đại hiệp click vào icon game “Vua Chiến Hạm” để vào game, giao diện đăng nhập sẽ hiển thị, các vị đại hiệp hãy click vào “Vào Game”:

Sau đó, giao diện Đăng Nhập hiển thị, các vị đại hiệp có 3 lựa chọn:

 

Đăng nhập Facebook: Click vào “Đăng Nhập Facebook” sau đó login facebook của đại hiệp để tham gia chinh phục Vua Chiến Hạm
Đăng nhập bằng Email: Click vào “Đăng nhập bằng Email”, sau đó giao diện Vào Game hiển thị

+ Nếu đại hiệp đã từng đăng ký email trên hệ thống Funtap, đại hiệp hãy dùng email đó để login và chơi game.

 

+ Nếu đại hiệp chưa có email đăng ký trên hệ thống Funtap, vui lòng click chọn “Đăng Ký”:

Giao diện Đăng ký email hiển thị:

+ Email: Nhập email mà đại hiệp đang sử dụng

+ Tên đăng nhập (User name): Tên user hiển thị của đại hiệp

+ Mật khẩu: hãy nhập mật khẩu của đại hiệp có độ dài từ 6~15 ký tự

Sau đó, bạn hãy click Đăng ký để đăng ký email của bạn.

- Chơi ngay: Bạn có thể click “Chơi Ngay” để đăng nhập ngay vào game và trải nghiệm ngay Vua Chiến Hạm.

Sau khi đăng nhập vào game, các vị đại hiệp có thể “Click chọn” để chọn server mà đại hiệp muốn tham gia chinh chiến cùng Vua CHiến Hạm

 

 

2. Hướng dẫn đổi nhân vật và đổi email:

Nếu các vị đại hiệp muốn đổi tài khoản hoặc đổi email tham gia game, vui lòng làm theo hướng dẫn của muội như sau nhé:

Trong giao diện ingame, các vị đại hiệp hãy click vào Hệ Thống, sau đó click chọn “Trung tâm user

.

 

Giao diện Trung tâm user xuất hiện, các vị đại hiệp hãy click chọn “Đổi TK

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ