Đặc sắc

Tầm Bảo Tàu Ma

15/11/2016

 

Sau khi mở sự kiện, các Đô Đốc đăng nhập mỗi ngày sẽ có 5 lần tầm bảo miễn phí

 


Tầm Bảo Tàu Ma


Thông qua tầm bảo, các Đô Đốc sẽ có xác suất nhận được mảnh bản vẽ Tàu Ma và linh kiện cam

 

Sự kiện kết thúc, các Đô Đốc có thể nhận được thưởng xếp hạng: 

 


Thưởng Top

Tags:

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ