Đặc sắc

Quân Đoàn

15/11/2016

Quân Đoàn

Lv 18 trở lên, các Đô Đốc có thể lập Quân Đoàn

 


Bắt đầu tạo Quân Đoàn

 


Thay đổi huynh hiệu đoàn

 

 

 

 

Chúc các Đô Đốc chiến thắng vang dội !

Tags:

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ