Đặc sắc

Nâng cấp

10/11/2016

Nâng Cấp 

1. Nâng cấp kỹ năng cho chiến hạm

Sổ tay kỹ năng có thể dùng để nâng cấp kỹ năng cho chiến hạm


Giao diện

Kỹ năng chiến hạm phân thành công thường, kỹ năng chủ động, kỹ năng kỳ hạmLoại nào cũng có thể tăng cấp

 

 

n chọn nâng cấp đều có tỉ lệ tăng cấp kỹ năng hoặc tăng điểm thành thục. Điểm thành thục càng cao, tỉ lệ tăng cấp càng lớn

2. Nâng cấp linh kiện cho chiến hạm

Có 4 loại linh kiện : Vũ khí, lá chắn đạn, radar và động cơ - mỗi loại có thuộc tính riêng

 


Linh kiện 

 


Nâng Cấp linh kiện

  • Ấn chọn nâng cấp đều có tỉ lệ tăng cấp kỹ năng hoặc tăng điểm thành thục. Điểm thành thục càng cao, tỉ lệ tăng cấp càng lớn

Điểm công nghệ dùng để cải tạo linh kiện. Cải tạo linh kiện có thể tăng mạnh thuộc tính linh kiện, nâng cao chiến lực

 

Chúc các Đô Đốc chiến thắng vang dội !

Tags:

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ