Đặc sắc

Các Loại Tài Nguyên

15/11/2016

 

Để xây dựng một Hạm đội hùng mạnh, không thể thiếu được các Tài nguyên và Nguồn lực. Trong Vua Chiến Hạm, các loại Tài Nguyên cơ bản như sau:

  • Vàng: Dùng để nâng cấp chiến hạm và linh kiện. Có thể kiếm được thông qua rất nhiều hoạt động:

             - Nhận tiếp tế hàng ngày từ Bộ Tư Lệnh

             - Nhận quà sự kiện: Đăng nhập, quà hàng ngày, ký danh tháng, ...

             - Tham gia hoạt động hàng ngày: Kho Báu Hải Tặc, Hải Chiến Thái Bình Dương, Hỏi Đáp

  • Kim Cương: Nguyên liệu có giá trị nhất trong game, dùng để mua vật phẩm đặc biệt, cử gián điệp siêu cấp, ... Có thể kiếm được thông qua sự kiện và nạp thẻ.
  • Điểm Công nghệ: Sử dụng để cải tạo linh kiện nhằm tăng chỉ số vượt bậc. Có thể nhận qua hoạt động "Tuyến Đại Tây Dương" và tách linh kiện không sử dụng.
  • Dầu thô: Nguồn nhiên liệu chính cho các hoạt động của Hạm đội. Cứ 5 phút sẽ hồi 1 điểm Dầu thô; đồng thời có thể nhận qua sự kiện và sản xuất tại Xưởng Lọc Dầu.
  • Lệnh cướp: Sử dụng để cướp mảnh linh kiện từ Hạm đội khác. Mỗi 20 phút hồi 1 Lệnh cướp. Ngoài ra có thể nhận Lệnh cướp bằng cách mở Rương, quà sự kiện hoặc mua trong Shop.
  • Bản Vẽ Kỹ Năng: Vật phẩm đặc biệt, sử dụng để nâng cấp kỹ năng tàu chiến. Có thể nhận thông qua sự kiện, tham gia hoạt động "Bảo Vệ Mỏ Dầu" và mở Rương Báu, hoặc mua từ Shop.
  • Đạn dược: Dùng để huấn luyện chiến hạm. Để nhận Đạn dược, có thể đổi điểm Đấu Trường hoặc mở Rương Báu.
  • Sao: Có được qua các chiến dịch, sử dụng để nâng cấp chỉ số toàn Hạm đội
Tags:

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ